Damitobeurs 2024 gaat niet door

De consumentenbeurs die in maart 2024 zou plaatsvinden, gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen. Het bestuur van de stichting Damito heeft dit moeten besluiten omdat het financieel onverantwoord is de beurs te houden. De personeelskrapte, hogere lasten, de gevolgen van de coronapandemie en de aandacht die de klimaatstraat Dalfsen van de ondernemers vraagt worden genoemd als redenen om niet deel te nemen. 

De Stichting Damito (Dalfser Middenstands Tentoonstelling) organiseerde elke drie/vier jaar een consumentenbeurs. Het doel van de beurs is dat standhouders zich kunnen presenteren, dat de consument een gezellig evenement kan bezoeken en dat het positieve financiële resultaat aan goede doelen wordt geschonken. De standhouders komen uit alle woonkernen van de gemeente Dalfsen. (Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Hoonhorst, Oudleusen en Ankum). Daarbij draait organisatie volledig op de inzet van vrijwilligers. De laatste beurs werd gehouden in het voorjaar van 2019. Vanwege de coronapandemie kon de beurs niet worden voorbereid en worden gehouden in 2022 of 2023. De voorbereidingen voor het houden van de beurs in 2024 startten al in het najaar van 2022.

Al enige tijd waren het bestuur en de vele vrijwilligers achter de schermen bezig met de organisatie. Het bestuur betreurt daarom het besluit dat de beurs 2024 niet door kan gaan. Zij heeft zakelijk vastgesteld dat de inschrijvingen voor deelname ver achter blijven ten opzichte van de eerdere gehouden beurzen. Om een goede beurs te organiseren, waarbij een positief financieel resultaat behaald wordt, moet minimaal 75 procent van de te verhuren vloeroppervlakte in de Trefkoele zijn verhuurd per 1 november. Ondanks extra inspanningen blijft de toegezegde deelname steken op circa 30 procent van de te verhuren vloeroppervlakte. Het is niet reëel te verwachten dat dit percentage de vastgestelde doelstelling zal halen. Andere opties zijn bekeken door het bestuur maar voldeden niet aan het standpunt “Een consumentenbeurs organiseren doen we goed, of we doen het niet”. 

Er zijn verschillende en meerdere redenen genoemd voor het niet meedoen van de Dalfser bedrijven. De situatie is voor ondernemers erg veranderd sinds 2019. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met (veel) te weinig personeel, de (financiële) gevolgen van de coronatijd en hogere (energie) lasten. Ook de extra aandacht die de Klimaatstraat in het centrum van Dalfsen vraagt wordt genoemd als reden. De in Dalfsen gevestigde bedrijven zijn daarom extra kritisch op de meerwaarde van een consumentenbeurs voor hun bedrijf en maken andere keuzes. De bij het bestuur binnengekomen argumentatie bevat incidentele en structurele elementen. Het bestuur heeft daarom besloten om later opnieuw een poging te doen voor een Damito-consumentenbeurs in 2026. Wellicht kan deze ook op een andere manier worden gehouden. Tijdig in het najaar van 2024 zullen de werkzaamheden worden opgepakt.